HUSKOMPONIST

Mogens Christensen

MOGENS CHRISTENSEN

Huskomponist 2006-2008 / 2016-2017

Englelys, Blomsterkrystaller og Sommerzauber er titler på værker af Randers Kammerorkesters huskomponist, Mogens Christensen. Værkerne antyder et fint, transparent og drømmende musikalsk univers, hvor sommeren er fuld af tryllerier og hvor lys ikke blot er elektromagnetisk stråling med en bølgelængde på mellem 740 og 380 nanometer. Mens nogle komponister er optaget af undersøge musikalske strukturer og mulighederne i det helt konkrete musikalske materiale, var udgangspunktet for Mogens Christensen lyrikken og litteraturen.


Mellem livets afgrunde

Christensens første værk fra 1984 - Hyperions Schicksalslied - bygger således på et digt af den tyske Friedrich Hölderlin, der beskriver det jordiske og lidende menneskes længsel efter den himmelske inspiration, der imidlertid er forbeholdt en udvalgt skare af genier. Christensen fortolker længslen - som måske er den unge komponists egen - med et himmelsk, let og lyst væv af klange, der udløses i en såkaldt afgrundsmelodi. Livets alvor viser sig også i de følgende værker som Mellem livets afgrunde og "- und Schein wird Wesen" til tekster af henholdsvis Otto Gelsted og Herman Hesse.


Den eventyrlige verden

I de senere værker frigør Mogens Christensen sig fra det tekstlige udgangspunkt og skaber musik, der ikke nødvendigvis behøver et tekstligt forløb som skelet for den musikalske udvikling og form.

Det er dog stadig den poetiske og sommetider næsten eventyrlige verden, der inspirerer i værker som Birds of a Midsummer Night, hvor sommernattens fuglestemmer skaber en særlig drømmende stemning og Nordic Summer Ghosts, der opstod som idé under et besøg i en mørk og kold finsk kælder, hvor det var som om velkendte genfærd, ærbødige spøgelser og venligsindede ånder stod i kø, alle skvadrende løs på samme tid - som Christensen selv har beskrevet det.


Den poetiske inspiration

Selv om Mogens Christensen bruger fortællinger, eventyr og legender som inspirationskilder, handler det dog ikke om programmusik i romantisk forstand, men om at en poetisk eller litterær idé giver en indskydelse og danner et udgangspunkt for en musikalsk tanke eller udvikling.


Nirvana

Mogens Christensen har selv forklaret, at stilstanden (Nirvana) er det i musikken, som interesserer ham mest: "i den slags føler jeg mig mest på hjemmebane, og i dansk musikliv er hans varemærke vel nok det sarte og drømmende. Det kraftfulde og skarpheden finder dog også sit udtryk i Christensens værker blandt andet som kontrast til de gennemsigtige klangbilleder.


Omrejsende musikpædagog

Rent biografisk er Mogens Christensen født på Læsø i 1955 og opvokset i Ålborg. I 1983 bestod han musikpædagogisk eksamen i musikteori og -historie fra Det Jyske Musikkonservatorium, og fra samme sted tog han i 1988 diplomeksamen i komposition efter studier hos Per Nørgaard, Poul Ruders, Hans Abrahamsen og Karl Aage Rasmussen.

Efter en række år som omrejsende musikpædagog ved de fleste højere musikuddannelser i Danmark blev han i 1988 ansat ved musikkonservatoriet i Bergen.


Gennembrud

Samtidig fortsatte han studierne i komponist-klassen hos Ib Nørholm på Det kongelige danske Musikkonservatorium i København, hvor han i 1993 debuterede som komponist. Året efter brød han for alvor igennem ved UNESCO International Rostrum for Composers Pairs, hvor værket Vinter Light gjorde sig stærkt bemærket, og siden har Christensen markeret sig som en fremtrædende komponist i dansk musikliv.


Musik for børn

I årene fra 1998 til 2000 var Mogens Christensen ansat som huskomponist ved Sjællands Symfoniorkester, hvor han især kom til at beskæftige sig med at formidle musikken til børn og unge.

I årene efter har han dyrket denne pædagogiske udfordring i bl.a. udviklingen af Danmarks Radio P2Musiks projekt MusX - et klassisk komponistunivers for børn på internettet, hvor man med enkle midler kan komponere sin helt egen musik (www.dr.dk/musx).

Han har desuden udgivet bogen Kreativ værkintroduktion, hvor han med udgangspunkt i Carl Nielsens symfonier præsenterer en ny og skabende metode til formidling af musikken.


Professor i musikformidling

Mogens Christensen blev i september 2005 udnævnt til landets første professor i musikformidling ved Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg, og med sin ekspertise i det at formidle musikken er han et særdeles godt valg som huskomponist for Randers Kammerorkester, der netop lægger stor vægt på at musikken rækker ud over scenekanten og griber fat i publikum.


Kammerorkestrets fjerde huskomponist

Efter Svend Hvidtfelt Nielsen, Andy Pape og Wayne Siegel er Mogens Christensen den fjerde i rækken af huskomponister ved Randers Kammerorkester, hvor han er ansat i en to-årig periode med støtte fra Statens Kunstfond.

Som tidligere medlem af Kunstfondens klassiske tonekunstudvalg var Mogens Christensen i øvrigt selv initiativtager til huskomponistordningen på baggrund af sine egne erfaringer ved Sjællands Symfoniorkester.Dengang formulerede han formålet med ordningen således:

- "Man får lært at skrive for orkester. Husk på, at man på konservatoriet sidder med en lærer, der ved en masse om instrumentation og kan fortælle, at dette eller hint måske ikke klinger så godt, at den fordobling måske ikke er så traditionel osv.

Man gør sig de ihærdigste anstrengelser, og så kan man selvfølgelig stjæle fra alle de steder, hvor man ved, det lyder godt, hos Ravel eller Stravinsky, men det er stadigvæk i mange tilfælde blindskud. Selvom man udvikler en forholdsvis stor, indre fornemmelse for, hvordan tingene virker, så er der alligevel et spring fra den forestilling til at høre, hvordan det egentlig klinger."

HUSKOMPONISTER

Mogens Christensen
2006-2008 / 2016-2017

Wayne Siegel
2004-2005

Andy Pape
2003-2004

Svend Hvidtfelt Nielsen
2002-2003